Badak 7mW GES

Yunak 6mW GES

YENİ VE YARATICI YAŞAM BİÇİMLERİ

İnsan için en iyiyi arama çabamız, farklı malzemelerin ve tekniklerin kullanıldığı biçimleri yansıtmak, pek çok geleneksel kavramı farklı biçimlerde ama aynı işlevsel içerikte kullanmak, yeni mekânsal olanaklar yaratmak, böylece modern yaşamı dönüştürmeyi, yeniden organize etmeyi amaçlayan, yeni yaşam biçimleri için ilham verici bir serüven olmak yönünde.

about